WERKWIJZE

Kennis, ervaring en deskundigheid

Ons team van goed geschoolde en ervaringsdeskundige Thuisbegeleiders, is van huis uit vertrouwd met uiteenlopende culturele codes. De kracht van CurAmbulant is dat we situationeel handelen. Door aan te sluiten bij de situatie van de individu of gezin, kort (intensieve) tijdelijke hulp te bieden, kunnen zij al snel daarna zelfstandig verder. Ook hebben we kennis en ervaring in het begeleiden en ondersteunen van mensen uit verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden. Vanwege taal- en cultuur verschillen of een vluchtelingentrauma, kan het voor hen een extra uitdaging zijn om hun leven goed op de rit te krijgen. Bijvoorbeeld bij psychische problemen, zoals depressie- en angstklachten, om o.a. de sociale redzaamheid van deze groep te vergroten. We hanteren een zeer laagdrempelige, clientgerichte benadering op basis van vertrouwen. Dat begint met luisteren en erkenning geven aan wat onze cliënten bezighoudt en beweegt.

Werken ‘achter de voordeur’

De kracht van thuisbegeleiding van CurAmbulant is dat we situationeel handelen. Door aan te sluiten bij de situatie van de individu of gezin, kort (intensieve) tijdelijke thuisbegeleiding te bieden, kunnen zij al snel daarna zelfstandig verder, al dan niet met aanvullende ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat de maatschappelijke participatie en individuele zelfredzaamheid van cliënt snel wordt vergroot.

We bieden thuisbegeleiding aan mensen van alle leeftijden, jeugdigen, jongvolwassenen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, emotionele problemen, mensen met een beperking bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum, ex-justitiabelen, en mensen met een licht verstandelijke beperking. Of mensen die om een andere reden moeite hebben om hun leven in stand te houden of op de goede weg te krijgen. Zij kunnen telefonisch, via de gemeente of via andere instellingen zoals huisarts, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg, GGD, GGZ, MEE, verslavingszorg, Vluchtelingenwerk en-zo voorts aangemeld worden. We zullen dan een afspraak met u inplannen voor een intakegesprek, indien wenselijk bij u thuis of bij ons op kantoor. Dit intakegesprek is vrijblijvend.

Mocht u besluiten gebruik te willen maken van onze diensten dan volgt er een gesprek waarin de wensen, verwachtingen, doelen en de mogelijkheden voor hulp of begeleiding besproken worden.

Na dit gesprek kan er gestart worden met het begeleidingsplan. Hoewel de activiteiten een doel zijn om de begeleidingsdoelen te bereiken, staat gezelligheid en ontspanning centraal. Dit omdat wanneer een persoon zich prettig voelt, het meer openstaat voor verandering. De begeleiding die wij bieden richt zich op ondersteuning bij het behalen van de doelen vanuit het begeleidingsplan. Hier Stappenplan-Wmo-Zorgwijzer ziet u een stappenplan hoe een Wmo of Pgb aanvraag in zijn werk gaat.

Chat openen
Hulp nodig?