WERKWIJZE

 

We bieden thuisbegeleiding aan mensen van alle leeftijden, jeugdigen, jongvolwassenen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, emotionele problemen, mensen met een beperking bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum, ex-justitiabelen, en mensen met een licht verstandelijke beperking. Of mensen die om een andere reden moeite hebben om hun leven in stand te houden of op de goede weg te krijgen. Zij kunnen telefonisch, via de gemeente of via andere instellingen zoals huisarts, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg, GGD, GGZ, MEE, verslavingszorg, Vluchtelingenwerk en-zo voorts aangemeld worden. We zullen dan een afspraak met u inplannen voor een intakegesprek, indien wenselijk bij u thuis of bij ons op kantoor. Dit intakegesprek is vrijblijvend.

Mocht u besluiten gebruik te willen maken van onze diensten dan volgt er een gesprek waarin de wensen, verwachtingen, doelen en de mogelijkheden voor hulp of begeleiding besproken worden.

Na dit gesprek kan er gestart worden met het begeleidingsplan. Hoewel de activiteiten een doel zijn om de begeleidingsdoelen te bereiken, staat gezelligheid en ontspanning centraal. Dit omdat wanneer een persoon zich prettig voelt, het meer openstaat voor verandering. De begeleiding die wij bieden richt zich op ondersteuning bij het behalen van de doelen vanuit het begeleidingsplan. Hier Stappenplan-Wmo-Zorgwijzer ziet u een stappenplan hoe een Wmo of Pgb aanvraag in zijn werk gaat.

Chat openen
Hulp nodig?