THUISBEGELEIDING VOOR WIE?

De doelgroepen van CurAmbulant

CurAmbulant zet zich in voor kwetsbare burgers die de regie over hun dagelijks leven kwijt zijn en niet op eigen kracht hun problemen kunnen oplossen. Dit kunnen gezinnen met opvoedingsvraagstukken zijn, mensen met een beperking bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum, een verslaving, psychosociale problemen of langdurig werklozen. Meestal met een combinatie van problemen, dus meervoudige complexe problematiek. Maar bijvoorbeeld ook mensen die na een opname in een GGZ- kliniek weer thuis gaan wonen of die ernstig ziek zijn of een burn-out hebben.

Alle doelgroepen kennen een (tijdelijke) beperkte zelfredzaamheid en hebben onvoldoende regie over het dagelijks leven. Soms valt een cliënt onder meerdere doelgroepen tegelijkertijd.

Mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Een andere groep betreft mensen met chronische of tijdelijke psychiatrische problemen, die ambulant of in deeltijd behandeld worden. Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag van de cliënt, wordt er samen met de cliënt gewerkt aan het aanbrengen van structuur. Dit kan verschillende levensgebieden en activiteiten betreffen, zoals leven volgens een min of meer normaal dag- en nachtritme, hulp bij verslavingsproblemen, een huishouding voeren, de financiën op orde houden en functioneren in een sociaal netwerk.

Mensen met een diagnose autistisch spectrum stoornis

Autisme kan invloed hebben op alle aspecten van iemand leven. Bijvoorbeeld op de manier waarop iemand communiceert of de wereld ervaart. Ook zintuiglijke prikkels – bijvoorbeeld veroorzaakt door aanraking – en lichamelijke klachten kunnen door mensen met autisme heel anders worden beleefd dan door andere cliënten; veel heftiger of juist veel minder sterk. Veel mensen met autisme geven bovendien aan dat zij anders (vaak heftiger) reageren op medicatie. CurAmbulant heeft de expertise in huis om u, of uw kind de juiste begeleiding/ ondersteuning te bieden om ervoor te zorgen dat hij of zij een gestructureerde zinvolle dagbesteding krijgt.

Overige kwetsbare mensen

Kwetsbare mensen kunnen om uiteenlopende redenen behoefte aan thuisbegeleiding hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, beginnende dementie of verslavingsproblematiek. Ook alleenstaande ouderen met beperkingen of mensen met cultuurgebonden aanpassingsmoeilijkheden vallen binnen deze doelgroep. Isolement speelt hier vaak een grote rol, waardoor verslechtering eerder niet opgemerkt is en lichamelijke en/of psychische achteruitgang bijdraagt aan een zorgelijke situatie.

Chat openen
Hulp nodig?