THUISBEGELEIDING PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

Ieder mens voelt zich wel eens ongelukkig of terneergeslagen. Wanneer is er echter sprake van een depressie? Als deze sombere en ongelukkige gevoelens gedurende een lange tijd aanhouden en gepaard gaan met gedragsverandering, slaapproblemen en vermindering van eetlust, speekt men wel van een depressie. Om hulp vragen is een kunst. Het is bovendien een teken van kracht. Je neemt immers zelf de beslissing in handen om iets aan de depressie te gaan doen. Dit doet iemand ook bij een andere ziekte, waarom dan niet een depressie?

Psycho-educatie bij depressie

CurAmbulant kijkt samen met de cliënt op welke manier de depressieve periodes zich presenteren en leren daarnaast de klachten te herkennen. Verder houden ze nauw contact met de omgeving rondom de persoon met depressies, zoals ouders of partner. Psycho-educatie speelt een essentieel onderdeel bij de begeleiding van depressieve stoornissen. Doordat de persoon met een depressie meet kennis en inzicht over zijn ziekte krijgt, biedt dit gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van zorgen. Door te begrijpen welke factoren een rol spelen bij herstel, verloopt de begeleiding en behandeling van een depressie op een betere manier. 

Structuur geven aan de dag

Bij het herstellen van een depressie staan twee zaken centraal: actief zijn of blijven en het geven van structuur aan uw dag. Wellicht ziet u enorm op tegen deze activiteiten. Dit is echter normaal bij een depressie. Door kleine stapjes te zetten, komt u langzaam maar zeker vooruit. De onderstaande adviezen ondersteunen u hierbij:

Praktische problemen oplossen

Naast ondersteuning bieden bij het structuur geven van de dag, ondersteunt CurAmbulant bij het oplossen van praktische problemen. Dit kan te maken hebben met het werk, geld, het gezin of een woonruimte. Vooral bij mensen met een depressie die zich in een gezinssituatie bevinden, is er vaak onbegrip bij bijvoorbeeld de kinderen. U hoeft niet alle problematiek in uw eentje op te lossen. Vaak helpt het om samen oplossingen te bedenken, waardoor u gemakkelijk de draad weer op kunt pakken. CurAmbulant ondersteunen en adviseren u hierbij.

zichzelf redden met deze veranderingen. CurAmbulant kan in zulke gevallen begeleiding bieden. Psychosociale begeleiding betekent in dit geval dan niet alleen praten, maar ook doen. Via oefening leert de cliënt om te gaan met bepaalde situaties en problemen.

Ondersteuning bij psychische en verslavingsproblemen

Voor wie?

Begeleiding van CurAmbulant is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. Met name jongvolwassenen, volwassen mensen met psychische en (dreigende) verslavingsproblemen, emotionele problemen en ex-justitiabelen. Deze mensen hebben meer intensieve hulp om zelfstanding te blijven wonen. Dankzij intensieve begeleiding en actieve zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. We richten ons daarbij met name op vier werkgebieden: wonen, werken, vrije tijd en financiën.

Over de begeleiding

We gaan uit van wat u kan en niet van uw problemen. Samen met u maken we een plan voor de toekomst. Dat plan voert u zelf uit, maar u kunt rekenen op ondersteuning van uw begeleider. Dit doen we in lijn met de overtuiging; ‘Zelf bedacht geeft kracht’. Waar mogelijk betrekken we ook familie, vrienden en andere instanties die voor u van betekenis kunnen zijn. Zodra drugsproblemen zijn gesignaleerd, is passende ondersteuning van belang. Kortdurende interventies zijn geschikt voor dit doel omdat ze vaak laagdrempelig zijn. In sommige gevallen is echter langdurige hulp nodig. We laten u adviseren op drie verschillende vormen van kortdurende interventie die effectief gebleken zijn:

Ons begeleiding is er opgericht om:

  • De zelfredzaamheid te vergroten
  • Coachen en begeleiden om weer te participeren in de eigen leefomgeving
  • Omgaan met administratie, post en financiën en contacten met instanties
  • Oplossingstraject vinden bij alcohol en drugsverslaving
  • Fobie, overspannenheid, angststoornis of depressie
  • Ondersteunen van mantelzorgers en/of overnemen van de verzorgingstaken.
  • Re-integratietrajecten na detentie. Hulp bij werk & inkomen, schulden etc.

 CurAmbulant

We geloven in doelmatigheid als het gaat om het begeleiden van cliënten. Niet een cliënt eindeloos behandelen zonder eindbestemming, juist planmatig naar het doel toewerken ten behoeve van de cliënt. Haalbare en duidelijke doelen stellen in overleg met cliënt en omgeving van de cliënt. Hierbij gaan we in eerste instantie uit van de eigen kracht en vaardigheden van de cliënt. Niet focussen op wat de cliënt niet kan, juist de focus op de kwaliteiten.

Soms zijn veranderingen in het leven vanzelfsprekend omdat je een nieuwe fase in het leven ingaat. Zo nu en dan zijn ze echter zeer onverwacht en ongewenst. Niet altijd kan iemand

Chat openen
Hulp nodig?