MISSIE & VISIE

Je hebt behoeften en wensen voor de invulling van je leven; je wilt een volwaardig deel van de samenleving zijn. CurAmbulant wil je daarbij helpen. Samen kunnen we werken aan zingeving, het omgaan met emoties, aanbrengen van een dag-structuur, het in orde brengen en houden van de administratie/ financiën, dag-of vrijetijdsbesteding (hobby, werk) het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Heb je een andere vraag of wens? Zeg het ons. Ons uitgangspunt en overtuiging is de lijn ‘Zelf bedacht geeft kracht’. Eigen kracht, dat is wat ons betreft het toverwoord.

De missie van CurAmbulant is kort en krachtig: mensgerichte ondersteuning. Wij helpen je als je door een handicap of beperking niet of niet goed kunt deelnemen aan de samenleving. We gaan uit van de mogelijkheden van ieder individu als het gaat om zorg, wonen, werk, financiën, vrije tijd, dagbesteding en welzijn. Jouw behoeften en wensen staan daarbij centraal, niet de handicap of beperking. Dat is onze visie.

Een fijne relatie met jou als cliënt bereiken we aan de hand van deze uitgangspunten:

  • Ieder mens kent een eigen verantwoordelijkheid en moet zelf regie kunnen hebben over zijn leven.
  • Wij erkennen de behoefte van mensen om daarbij ondersteund te worden.
  • Wij erkennen de belangrijke rol die familieleden en andere leden van het sociale netwerk in die ondersteuning spelen.
  • Wij zijn specialist in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke en/of een psychiatrische achtergrond. (Zowel forensische als regulier)
  • Wij passen ons dan ook aan, aan de wensen en behoeften van de cliënt, hierbij rekening houdend met de emotionele, sociale en culturele achtergrond van de cliënt
  • Wij dragen bij aan de kwaliteit van bestaan.
Chat openen
Hulp nodig?