FINANCERING THUISBEGELEIDING

Zorg nodig vanuit Wmo, Zvw, Wlz of Pgb?

De financiering van Langdurige zorg en ondersteuning voor volwassenen is geregeld in drie zorgwetten: de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

Subsidieregelingen

Wat de subsidieregeling betreft, indiceert het CIZ ook voor twee subsidieregelingen onder de Wlz. Dit betreft de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandelingen de subsidieregeling ADL-assistentie.

Andere zorgwetten

Het kan zijn dat de door u gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-, de Zorgverzekeringswet (Zvw)-, of de Jeugdwet wordt geregeld. Bespreek uw behoeften en de door u gewenste zorg daarom eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u in veel gevallen bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

– Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer, bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas;
– Aanpassingen aan en/of rondom de woning, bijvoorbeeld als u een traplift of verhoogd toilet nodig heeft;

– Sociaal leven, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij sociale contacten en/of vrijetijdsbesteding;
– Hulp bij opvoeding;
– Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de WLZ.

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger. Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger. Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

  • huishoudelijke hulp
  • woningaanpassingen
  • een rolstoel of scootmobiel
  • taxivervoer
  • begeleiding, bijvoorbeeld dagbesteding of woonbegeleiding
  • mantelzorgondersteuning
  • respijtzorg, bijvoorbeeld logeeropvang
  • beschermd wonen

Melding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kijk op stappenplan-aanvraag ‎Of neem contact met ons op en wij zullen u daarbij helpen. Als u melding doet bij uw gemeente, zal medewerker Wmo contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dit is het breed gesprek. U bespreekt met medewerker Wmo wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt de gemeente een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening. Ga bij voorkeur samen met uw partner, kind, vriend of een clientondersteuner naar het gesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u contact met ons opnemen, we zullen met u meedenken en helpen zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis.

Maatwerkvoorziening: zorg in natura of pgb

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of individuele begeleiding.

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

Zorg in natura: u krijgt zorg of ondersteuning van een zorgaanbieder waar uw gemeente een contract mee heeft.Persoonsgebonden budget (pgb): een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen, bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de  website van de Rijksoverheid

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. . Informatie over de website van het CAK

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

 

Chat openen
Hulp nodig?