AANPAK CURAMBULANT

Integrale aanpak

Praktische integrale aanpak is de meest effectieve manier om de complexe zorg vraagstukken het hoofd te bieden. Focussen op duurzame oplossingen in de leefomgeving is waar CurAmbulant voor staat. Het gaat om praktische hulp, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van een cliënt. We gaan samen met de cliënt aan de slag. Dat werkt zo: de thuisbegeleider doet dingen voor en ondersteunt en stimuleert de cliënt om vervolgens zelf aan de slag te gaan. De cliënt leert nieuwe vaardigheden om zijn problemen zelf aan te pakken. Ons kenmerk is om de problemen integraal aan te pakken. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld depressief is en zijn huis verwaarloost, schulden heeft en vereenzaamt. Dan worden deze problemen in samenhang met elkaar gezien en stapsgewijs aangepakt. Met name bij cliënten die niet genoeg hebben aan alleen gesprekken, blijkt deze aanpak goed te werken. Zij krijgen ondersteuning bij het omzetten van adviezen naar de praktijk. Zo willen we cliënten veel meer in contact brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte. Ze persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften. De regie bij de cliënten zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

Structuur & regelmaat

Doordat een cliënt stapsgewijs leert zijn dagelijkse activiteiten te structureren, te organiseren en aan te pakken, ontstaat er meer stabiliteit in het dagelijks leven. We willen voorkomen dat mensen uitvallen. We gaan cliënt activeren actief opzoek te gaan naar regulier werk. Lukt dit niet, dan gaan we op zoek naar andere mogelijkheden voor een passende dagbesteding. Hierbij denken we aan arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of scholing. Ons streven is om de hulpverlening af te bouwen tot deze niet meer nodig is. Maar ook om cliënten te leren alert te zijn op tekenen van terugval en daarop actie te ondernemen. Kortom; elke burger is in staat om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn op elk leefgebied. De Eigen Kracht van burgers staat centraal en onze rol verandert van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Wij hechten veel waarde aan het credo ‘keep it simple’. Zorg en ondersteuning moet betaalbaar en bereikbaar zijn voor een ieder die dat nodig heeft. Daarbij is ons uitgangspunt en overtuiging ‘Zelf bedacht geeft kracht’. Eigen kracht, dat is wat ons betreft het toverwoord.

Uw persoonlijke begeleider

Uw ambulante begeleider komt op afspraak bij u thuis. Ons uitgangspunt is dat we langskomen op momenten dat u de ambulante begeleider nodig heeft. Wanneer en hoeveel uren ambulante begeleider u krijgt, is ook afhankelijk van de indicatie die u heeft gekregen. Doordat uw ambulante begeleider een tijdje meedraait bij u thuis, leert u elkaar kennen en vertrouwen. We gaan ervan uit dat u, net als de meeste mensen, zelf de regie te wilt houden. We sluiten ons daarop aan met een praktische aanpak waarin stap voor stap vooruitgang kan worden geboekt. Dit doen we in lijn met de overtuiging ‘Zelf bedacht geeft kracht’. Wij kunnen natuurlijk wel van alles bedenken voor u maar nog beter is het als u het zelf oppakt en aanpakt. Eigen kracht, dat is wat ons betreft het toverwoord.

Zorgplan

Voordat de ambulante begeleider start, maakt uw ambulante begeleider samen met u uw hulpvraag concreet en stelt een zorgplan op. Om dit te kunnen doen, draait hij of zij eerst met u mee en observeert de dagelijkse gang van zaken. Uw ambulante begeleider overlegt ook met eventuele betrokken instanties, dat we pas wanneer u   daar toestemming voor hebt gegeven.

Chat openen
Hulp nodig?