Werken ‘achter de voordeur’

De kracht van thuisbegeleiding van CurAmbulant is dat we situationeel handelen. Door aan te sluiten bij de situatie van de individu of gezin, kort (intensieve) tijdelijke thuisbegeleiding te bieden, kunnen zij al snel daarna zelfstandig verder, al dan niet met aanvullende ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat de maatschappelijke participatie en individuele zelfredzaamheid van cliënt snel wordt vergroot. Lees meer

Thuisbegeleiding autisme spectrumstoornis

CurAmbulant heeft veel ervaring in het thuisbegeleiden van jongvolwassenen met autisme, AD(H)D of een combinatie hiervan. We leren jou graag goed kennen.

Lees meer

   Thuisbegeleiding volwassenen

Ieder mens is uniek. En iedereen wil graag zoveel mogelijk een zelfstandig leven leiden, werken en wonen. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Bijvoorbeeld doordat u psychische klachten ervaart, waardoor u uw dagelijkse bezigheden.

Lees meer

Thuisbegeleiding jongvolwassenen

CurAmbulant biedt thuisbegeleiding aan jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. Dit vindt plaats in de thuissituatie, maar ook tijdens de vrijetijdsbesteding (sport/hobby) en is altijd oplossingsgericht

Lees meer

Thuisbegeleiding persoonlijke verzorging

CurAmbulant helpt u bij de algemene dagelijkse levensbehoeften (ADL). We helpen u bijvoorbeeld bij het aankleden en douchen.

Lees meer

Thuisbegeleiding psychosociale problemen

Soms zijn veranderingen in het leven vanzelfsprekend omdat je een nieuwe fase in het leven ingaat. Zo nu en dan zijn ze echter zeer onverwacht en ongewenst. Niet altijd kan iemand zichzelf redden met deze veranderingen.

Lees meer

Thuisbegeleiding kind & gezin

Opvoeden gaat lang niet altijd vanzelf. Ouders kunnen hiermee op allerlei manieren vastlopen. Soms heeft één kind extra aandacht nodig vanwege een beperking. Hoe zorg je ervoor dat de aandacht voor dat kind niet ten koste gaat van de aandacht voor andere kinderen? 

Lees meer

Casemanagement

CurAmbulant beschikt over een speciaal opgeleide professional die naast de thuisbegeleiding in een gezin of huishouden tevens als casemanager kan werken. 

Lees meer

Zorg-om-Zorg 

Thuisbegeleiding van CurAmbulant is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Gezinnen, jeugdigen, jongvolwassenen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, autismespectrumstoornissen (ASS), ex-justitiabelen, mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid. Dankzij intensieve begeleiding en actieve zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. We richten ons daarbij met name op vier werkgebieden: wonen, werken, vrije tijd en financiën. Wij passen ons aan, aan de wensen en behoeften van de cliënt, hierbij rekening houdend met de sociale en culturele achtergrond van de cliënt. Vanwege taal- en cultuurverschillen of een vluchtelingentrauma, kan het voor sommigen van hen een extra uitdaging zijn om hun leven goed op de rit te krijgen. We zijn er opgericht om de zorgvraag te verhelderen en waar nodig inschakelen van andere hulpverleners

De thuisbegeleiding van CurAmbulant kan bestaan uit:
 • Plannen en structureren van het dagelijks bezigheden;
 • Vergroten van de zelfredzaamheid;
 • Alcohol en drugsproblemen;
 • Ondersteuning bij psychische, overspannenheid of depressie problemen;
 • Ondersteunen bij de opvoeding van kinderen;
 • Ondersteunen bij het op orde brengen van financiën of administratie;
 • Vaardigheden oefenen, etc;
 • Hulp bij het communiceren met instanties;
 • Activering, socialisering;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Ondersteunen mantelzorger;

Vakbekwaam en cliëntzorg op maat staan bij CurAmbulant centraal. Ons kleurrijke team heeft de kennis en ervaring in huis om bruggen te slaan tussen verschillende doelgroepen en de samenleving.

image
  ‘Alleen met passende zorg blijft de zorg betaalbaar en bereikbaar’

Zorg en ondersteuning moet betaalbaar, bereikbaar en benaderbaar zijn voor de mensen die dat echt nodig hebben. CurAmbulant is van mening dat je op tijd thuisbegeleiding moet toekennen aan mensen die het nodig hebben. Vroege signalering is belangrijk om van kwaad tot erger te voorkomen. Vroegtijdig ingrijpen kan bijvoorbeeld overlast in de wijk, zelfverwaarlozing en opname in een instelling of kliniek voorkomen. Naast sociale opbrengsten, is er ook in financieel opzicht positieve effecten. Ondanks de arbeidsintensiteit die een complexe doelgroep eist van de thuisbegeleider, laten maatschappelijke kosten-batenanalyses zien dat deze manier van werken juist kosten bespaard omdat duurdere zorg wordt voorkomen.

Chat openen
Hulp nodig?